Spichlerz, Janów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zbudowany pod koniec XVIII w. spichlerz w Janowie, wzniesiony został jako jeden z pierwszych budynków założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego.

Historia

Spichlerz w Janowie wzniesiono pod koniec XVIII w. po drugiej stronie podjazdu do pałacu. Najstarsza część posiadłości obejmowała tylko rezydencję i spichlerz, a dopiero w 1. poł. XIX w. powstały kolejne zabudowania folwarczne takie jak: stajnia, owczarnia, stodoły i kolejne spichlerze. Od około 1900 do 1945 r. majątek należał do rodziny Moll. Obecnie obiekty są własnością prywatną.

Opis

Budynek jest usytuowany w pn.-wsch. części Janowa, na terenie założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego. Teren ten od strony pn. i zach. otacza murowane ogrodzenie z bramą wjazdową (od zach.), które przylega bezpośrednio do drogi Pogorzela - Łosiów.

Spichlerz znajduje się w północnej części założenia, na pn. od bramy wjazdowej i na zach. od pałacu. Budynek jest murowany z cegły z gładko otynkowanymi elewacjami; zbudowany na planie prostokąta z wejściem umieszczonym na elewacji wsch. Dwukondygnacyjny z dwupoziomowym poddaszem nakrytym wysokim dachem dwuspadowym, zwieńczony profilowanym gzymsem. Od strony północnej dostawiono do niego czworoboczną dobudówkę.

Elewacja frontowa (wsch.) jest trójosiowa z wejściem umieszczonym na osi środkowej. Trójosiowa elewacja zach. artykułowana jest umieszczonymi w dwóch rzędach, niewielkimi otworami okiennymi w formie leżących prostokątów. Elewacja boczna (pd.) jest dwuosiowa z otworami okiennymi w kształcie leżących prostokątów w dolnej partii i owalnymi okienkami zabezpieczonymi kratą w partii poddasza. Elewacja pn. do wysokości poddasza w znacznej części przesłonięta jest ścianą pulpitowo nakrytej dobudówki. Pierwotnie na pd. elewacji spichlerza znajdował się zegar słoneczny. Wnętrze spichlerza jest jednoprzestrzenne.

Dostęp do obiektu ograniczony. Własność prywatna.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 23.11.2015 r.

Bibliografia

  • Molak E., Racławicki I., Zapomniane zabytki. Dwory i pałace wiejskie południowej Polski. Śląsk Opolski, t. 1 , Opole 2008, s. 133-139.
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury, Zespół pałacowo-folwarczny w Janowie, oprac. P. Pietrzak, 1998, Arch. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: 2. poł. XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Janów
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Olszanka
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy