Kościół fil. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, Jaczów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza

Jaczów

photo

Kościół filialny w Jaczowie stanowi przykład wiejskiej, późnogotyckiej budowli sakralnej.

Historia

Kościół w Jaczowie (do 1945 r. - Jätschau) wzmiankowany był w źródłach w 1291 r. Obecna budowla późnogotycka, wzniesiona została zapewne w 2 poł. XVI w. z wykorzystaniem reliktów wcześniejszej budowli. Kościół restaurowany był w XVIII w., następnie remontowany w latach 1872, 1931 i 2002 (ołtarz główny).

Opis

Kościół w Jaczowie otoczony jest cmentarzem z kamiennym murem, usytuowany po wschodniej stronie drogi wiejskiej. W murze, przy furcie, umieszczony krzyż pokutny, we wnękach - ustawione drewniane figury patronów kościoła - św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, wykonane w 1931 r. przez głogowskiego rzeźbiarza Jäkela.

Kościół jest budowlą ceglaną, oskarpowaną, nawa i prezbiterium nakryte dachami dwuspadowymi. Wnętrze świątyni jest jednonawowe, z nawą sklepioną sieciowo i z prosto zamkniętym, dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym; od północy do prezbiterium przylega sklepiona kolebkowo zakrystia. Zachodnia, masywna wieża, nakryta jest dwuspadowym dachem. Kruchta od południa zwieńczona szczytem ze sterczynami, w blendach szczytu stały do niedawna późnogotyckie figury świętych z 2 poł. XV w.: Wawrzyńca, Jana i Barbary. Kościół posiada barokowe wyposażenie: ołtarz główny regencyjny, z 2. ćw. XVIII w., z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu papieża, króla z orszakiem oraz figurami świętych: Mikołaja, Walentego, Szymona i Judy Tadeusza; ambona; kamienna gotycka chrzcielnica kielichowa; grobowce: proboszcza Caspara Sartoriusa z 1692 oraz Franza Josepha Lercha zmarłego w 1758 r.

Zabytek dostępny. Informacje o porządku nabożeństw na stronie internetowej parafii: parafia.jaczow.pl.

Oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 03.09.2014 r.

Bibliografia

  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 333-334.
  • B. Oszczanowska, D. Wiśniewska, Gmina Jerzmanowa. Studium środowiska kulturowego, ROBiDZ we Wrocławiu, Wrocław 2006, mps w archiwum NID OT we Wrocławiu.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 2. poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jaczów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. głogowski, gmina Jerzmanowa
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy