Kościół fil. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, Jaczów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 2

Kościół fil. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza Jaczów