Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Pałac ziemiański, ob. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo-Zamek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 13

Pałac ziemiański, ob. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Jabłonowo-Zamek