Karczma, Iwanowice Włościańskie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Karczma usytuowana w Dolinie Dłubni, przy drodze królewskiej, na XIX-wiecznej trasie dyliżansu pocztowego. Zachowała swój pierwotny układ i charakter. Reprezentuje podkrakowski wariant powszechnych kiedyś obiektów związanych ze szlakami komunikacyjnymi. Do dziś przetrwało ich relatywnie mało, każda więc wymaga szczególnej troski.

Historia

Karczma zbudowana w latach 1838-1840, z wykorzystaniem co najmniej lokalizacji XVIII-wiecznej poprzedniczki. Była związana z dobrami iwanowickimi, jako punkt propinacyjny oraz zajazd dla podróżnych. W 1792 dobra były w posiadaniu Michała i Salomei Walewskich, następnie Tekli Walewskiej. W 1862 przeszły na własność Stanisława Walewskiego, który w 1866 sprzedał je Wilhelmowi Zawadzkiemu. W 1863 miejsce spotkań spiskowców. W 1912 została odkupiona przez Antoninę z Sobolewskich i Mikołaja Jędrychowskiego, którzy postanowili utrzymać dotychczasową funkcję, m.in. rozbudowując stajnię. W 1919 karczmę podzielili bracia Paweł i Kazimierz Jędrychowscy. W czasie okupacji posterunek policji granatowej. Po II wojnie posterunek Milicji Obywatelskiej, biuro Gminnej Spółdzielni, sklep, mieszkania socjalne. W 1969 obiekt zwrócono Tadeuszowi Jędrychowskiemu, by w 1980 odkupić karczmę przez Skarb Państwa. W 1987 zapadłą decyzja o przekazaniu obiektu w ręce PTTK w wieczyste użytkowanie. Od 1992 siedziba Muzeum Regionalnego (zbiory z wykopalisk w rejonie Babiej Góry i Góry Klin).

Opis

Budowla murowana, z kamienia wapiennego i cegły, wzniesiona na rzucie prostokąta; parterowa, częściowo tylko podpiwniczona. Układ dwutraktowy, z sienią na przestrzał; 4 duże izby przy sieni, z dwoma skrajnymi pomieszczeniami. Dach dwuspadowy. Stropy deskowe z pułapami, podłogi drewniane. W 1942 od północy dobudowano drewniany ganek.

Obiekt dostępny w weekendy 11.00-16.00 i w terminach umówionych z Gminnym Ośrodkiem Kultury (12) 388 40 03.

Bibliografia

  • Baranowski B., Polska karczma, Wrocław 1979
  • Chrzanowski T., M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, Województwo krakowskie, pod red. J. Szablowskiego, Warszawa 1953, s. 524-525.
  • Łoziński J. Z., A. Miłobędzki, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 116.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: karczma
  • Chronologia: 1 poł. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: 332 , Iwanowice Włościańskie
  • Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Iwanowice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy