Cmentarzysko kurhanowe, Hrubieszów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Cmentarzysko kurhanowe

Hrubieszów

photo

Cmentarzysko kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza. Stanowi unikatowy element w krajobrazie Kotliny Hrubieszowskiej.

Usytuowanie i opis

Cmentarzysko kurhanowe jest położone przy południowo-zachodniej granicy miasta, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Strzelce, w miejscu o lokalnej nazwie „Dębinka“ lub „Safarowszczyzna“, obok pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej, stojącego po prawej stronie drogi wyjazdowej z Hrubieszowa w kierunku Werbkowic i Zamościa.

Cmentarzysko obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,65 ha i tworzy je jedenaście kopców ziemnych różnej wielkości, rozlokowanych nieregularnie. Nasypy kurhanów posiadają owalne lub koliste zarysy o wysokości od 0,20 do 0,50 m i średnicy od 4 m do 7 m. Trzy kopce zachowały się znacznie lepiej, ich wysokość sięga 0,70-0,80 m przy średnicy podstawy nasypu od 8 do 10 m. Jeden kopiec uległ częściowemu zniszczeniu od strony wschodniej na skutek budowy chodnika dla pieszych w linii drogi asfaltowej. Są to mogiły zawierające najprawdopodobniej pochówki z okresu wczesnego średniowiecza.

Historia

Cmentarzysko kurhanowe na terenie dzisiejszego Hrubieszowa funkcjonowało we wczesnym średniowieczu, prawdopodobnie w okresie od VIII - X w.

Stanowisko zostało odkryte w latach 90. XX wieku przez Ewę Banasiewicz w trakcie zwiadu konserwatorskiego. W czasie dawnych badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski przeprowadzonych w 1988 r. przez Andrzeja Kokowskiego nie zostało zauważone. Istnieje przypuszczenie, że cmentarzysko było znacznie większe a jego wschodnia część została zniszczona wskutek budowy szosy.

Stan i wyniki badań

Brak badań wykopaliskowych. Badania powierzchniowe Archeologicznego Zdjęcia Polski w 2007 r. przeprowadził Wojciech Mazurek. Inwentaryzację geodezyjną stanowiska wykonali w 2006 roku; Adam Medak i Józef Niedźwiedź. W trakcie badań powierzchniowych na terenie cmentarzyska nie zarejestrowano żadnych zabytków ruchomych.

Zabytek dostępny.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 07-12-2015r.

Bibliografia

  • Niedźwiedź J., Koman W., Okolice Hrubieszowa w pradziejach i we wczesnymś redniowieczu, Hrubieszów 1996, s. 83
  • Prusicka - Kołcon E., Niedźwiedź J., Hrubieszów stan. 11, gm. loco [w:] Inwentaryzacja kurhanów powiatu hrubieszowskiego. Katalog. Zamość 2006 (mps w archiwum WUOZ Delegatura w Zamościu).
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: VIII - IX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Hrubieszów
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gmina Hrubieszów (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy