Cerkiew greckokatolicka filialna pw. św. Mikołaja ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Bronisławy, Hoszów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 11

Cerkiew greckokatolicka filialna pw. św. Mikołaja ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Bronisławy Hoszów