Ratusz, Gubin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Jedna z wartościowych przykładów zabytkowej architektury reprezentującej siedziby władz samorządowych na terenie województwa lubuskiego.

Historia

Już w XIII w. miasto podjęło starania o wzniesienie ratusza, jedna pierwsza budowla samorządowa stanęła dopiero w drugiej połowie XIV w. Był to nieduży, prostokątny budynek z jedną salą urządzoną w przyziemiu i z podcieniem po jego zachodniej stronie. W piwnicy i w sali centralnie zostały ustawione filary, które podpierały sklepienia tych pomieszczeń. W 1502 r. do ratusza dobudowano wieżę. Między ratuszem a kościołem znajdowały się gotyckie ławy chlebowe, a przy ścianie północnej budowli samorządowej stał dom handlowy. Dom ten zburzono w latach 1671-1672 podczas przebudowy ratusza. Wówczas jego fasada otrzymała późnorenesansowy wystrój. Na ten okres datuje się trzy szczyty z wolutowym spływami. W miejscu starego domu handlowego zbudowano nowy. Podczas przebudowy wnętrza ratusza pomieszczenia nakryto sklepieniami gwiaździstymi i siatkowymi. W takim kształcie budowla zachowała się do 1945 r., kiedy to wskutek działań wojennych został w znacznym stopniu zrujnowana. Odbudowa ratusza miała miejsce dopiero w latach 1976-1986.

Opis

Gubiński ratusz jest murowaną z cegły budowlą, założoną na rzucie litery L, z czworoboczną wieżą wzniesioną po stronie wschodniej skrzydła południowego. Ten piętrowy obiekt nakrywają dachy dwuspadowe. W południowej części, która jest starsza, w piwnicy i na parterze zachowały się sale przykryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Sklepienia wspierają się na środkowym filarze. Szczyt we wschodniej elewacji jest ozdobiony sterczynami oraz blendami. Częściowo przesłania go smukła wieża, zwieńczona hełmem z latarnią. Elewacje południowa jest urozmaicona trzema wystawkami w formie szczytów ze spływami wolutowymi.

Obiekt, obecnie pełniący funkcje kulturalne, dostępny dla zwiedzających.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 27.02.2015 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 1: Powiaty: zielonogórski - świebodziński - krośnieński, Zielona Góra 2014 (wyd. 2), s. 235, fot. 111-112.
  • Kowalski S., Miasta Środkowego Nadodrza dawniej. Historia zapisana w zabytkach, Zielona Góra 1994, s. 38-39.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 126-127.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ratusz
  • Chronologia: 2. poł. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Gubin
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. krośnieński, gmina Gubin (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy