Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół parafialny pw. św. Małgorzaty - Zabytek.pl

kościół parafialny pw. św. Małgorzaty


kościół 2. poł. XVI w. Graboszewo

Adres
Graboszewo, 9

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Strzałkowo

Zespół kościoła pw.św.Małgorzaty w Graboszewie stanowi ważny element w krajobrazie historycznym i kulturowym wsi.

Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, nietypowo dla tego typu obiektów posiada wzmocnienie od zewnątrz drewnianymi szkarpami. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się mauzoleum-grobowiec rodziny Hulewiczów, właścicieli majątku w Kościankach, z 1892 r. oraz jest pochowany jeden z dowódców powstania wielkopolskiego Bohdan Hulewicz.

Historia

Wieś położona ok. 8 km na południowy zachód od Słupcy, przy drodze lokalnej ze Strzałkowa do Gozdowa. Wzmiankowana po raz pierwszy w XIV w., była własnością szlachecką. Parafia erygowana ok. 1337 roku. Drewniana świątynia pochodzi z 2 połowy XVI wieku. Ok. 1649 r. po północnej stronie nawy dobudowano kaplicę św. Izydora Oracza, ufundowaną przez Krzysztofa Marszewskiego. W latach 1759 - 66 rozbudowano nawę, dobudowano wieżę. Remontowany w 1852 i 1937 r. W 1968 r. wymieniono gonty na eternit. W latach 2005-2008 przeprowadzono gruntowny remont, m.in. założono nowe gonty. Mauzoleum-grobowiec rodziny Hulewiczów, właścicieli majątku w Kościankach wybudowany został w 1892 r.

Zdjęcie 360°
360°
360°
360°
360°
360°
360°

Opis

Zespół kościoła pw. św. Małgorzaty w Graboszewie położony jest w centralnej części wsi, po zachodniej stronie drogi. W jego skład wschodzi kościół, mauzoleum-grobowiec rodziny Hulewiczów i cmentarz przykościelny. Całość otoczona jest murowanym ogrodzeniem z kamienia polnego i cegły, z metalowymi bramami i bramkami osadzonymi na ceglanych słupach.

Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej, oszalowany, jest wzmocniony od zewnątrz drewnianymi szkarpami. Orientowany, zbudowany na podmurówce kamiennej. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Z boku nawy kaplica św. Izydora, zamknięta trójbocznie, o kalenicy niższej od nawy i kruchta. Od frontu przy nawie wznosi się kwadratowa wieża, dwukondygnacyjna konstrukcji słupowo-ramowej, zwieńczona blaszanym, barokowym hełmem baniastym z latarnią. Kościół przykrywa dach dwukalenicowy, kryty gontem. Nawa i kaplica przykryte są stropami, w prezbiterium znajduje się pozorne sklepienie kolebkowe. Chór muzyczny z prostym parapetem. Ciekawe wyposażenie wnętrza. Wczesnobarokowy ołtarz główny z 1 poł. XVII w. z rokokowym obrazem św. Małgorzaty z XVIII w. i w kaplicy z 1650 r. z obrazem św. Izydora z 1 poł. XVII w. i rzeźbami aniołów trzymających symbole Męki Pańskiej. Dwa ołtarze boczne barokowe z końca XVII w. Ambona, chrzcielnica drewniana i krucyfiks barokowe z 2 poł. XVII w. Chrzcielnica kamienna, gotycka z 1522 r. Na uwagę zasługuje renesansowa ława kolatorska z 1588 r., zdobiona malowidłami o motywach roślinnych i herbami szlacheckimi i renesansowe epitafium rodziny Młodziejewskich, z krucyfiksem i klęczącą rodziną fundatora Wilibrorda Młodziejewskiego i jego dwóch żon, wykonane w 1584 r.

Na cmentarzu przy kościele wznosi się grobowiec rodziny Hulewiczów z połowy XIX w. z eklektyczna fasadą. Zbudowany na planie prostokąta, oszkarpowana, posiada trójprzęsłowe jednokondygnacyjne elewacje. Przy kościele znajduje się również mogiła Bohdana Hulewicza (1888-1968), jednego z dowódców powstania wielkopolskiego.

Obiekt dostępny z zewnątrz. Msze św. w niedziele: 8.30, 11.00, w dni powszednie: czas letni: 18.30; czas zimowy: 17.00, w święta zniesione: 9.00, 17.00

Oprac. Beata Marzęta, OT NID w Poznaniu, 23.11.2015

Modele 3D

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: ludowy

Materiał budowy:  drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_30_BK.167021, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_30_BK.93116