Spichlerz, Gościszów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Spichlerz Gościszów