Kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza, Gościęcin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza

Gościęcin

photo

Ufundowany i zbudowany w XVII wieku drewniany kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza wraz z późniejszą pustelnią, studnią i grobowcem stanowi istotny element krajobrazu kulturowego wsi opolskiej oraz jest jednym z miejsc pielgrzymkowych.

Historia

Kościół został zbudowany w 1661 roku z fundacji Marty i Marcina Wolffa. Powstał w miejscu, gdzie podobno istniało cudowne źródełko, którego wodzie przypisywano działanie lecznicze. Poświęcony został w 1674 roku. Przed rokiem 1870 wybudowano w pobliżu kościoła drewnianą pustelnię św. Brykcjusza, a źródełko obudowano. Kościół został odnowiony w 1880 roku, a w roku 1916 w jego pobliżu zbudowano kaplicę ku czci poległych w pierwszej wojnie światowej.

 

Opis

Kościół usytuowany jest w polu poza wsią, przy drodze do wsi Kozłówki. Po drugiej stronie drogi znajdują się studnia św. Brykcjusza i drewniana pustelnia, tworzące założenie pielgrzymkowe, oraz zbudowana na początku XX wieku kaplica. Wokół kościoła znajduje się otoczony drewnianym ogrodzeniem cmentarz. Kościół jest orientowany, założony na planie krzyża z ramionami zamkniętymi trójbocznie. Ramię zachodnie, w którym znajduje się kruchta wejściowa, jest nieco dłuższe od pozostałych. W północnym ramieniu transeptu mieści się zakrystia z niewielką kruchtą. Świątynia nakryta jest dachami dwuspadowymi; kalenica nad nawą i prezbiterium jest wyższa niż nad ramionami transeptu. Na przecięciu nawy z transeptem znajduje się zwieńczona baniastym hełmem wieżyczka z sygnaturką. Kościół jest drewniany o konstrukcji zrębowej, na niewielkiej podmurówce. Jego ściany zewnętrzne oraz dach kryte są gontem. Wnętrza nakryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Od zachodu znajduje się chór muzyczny z ramionami przechodzącymi na boczne ściany nawy. Pomiędzy prezbiterium a transeptem znajduje się snycersko dekorowana belka tęczowa z umieszczonym na niej barokowym krucyfiksem. Wyposażenie kościoła jest jednolite i pochodzi głównie z czasów jego budowy. Ściany świątyni oraz empora dekorowane są malowanymi ornamentami i detalem snycerskim.

Zabytek dostępny. Podlega parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 12.11.2014 r.

 

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 5: Powiat kozielski, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1965, s. 11-13.
  • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. 4: Die Kunstdenkmäler des Reg. Bezirks Oppeln, Breslau 1894, s. 289.
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury- kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie, oprac. W. Żurakowski, 2001, Arch. WUOZ w Opolu.
  • http://www.kosciolydrewniane.eu/gosciecin (12.11.2014)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1661
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Gościęcin
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Pawłowiczki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy