Kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego i Stanisława Kostki, Gorzów Wielkopolski
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego i Stanisława Kostki

Gorzów Wielkopolski

photo

Pozostałości jednej ze starszych budowli zachowanych na terenie dawnego Przedmieścia Santockiego. Zbudowana w XVII w., w następnych stuleciach kilkakrotnie przebudowywana i modernizowana.

Historia

Stojący przy placu Staromiejskim kościół został zbudowany w latach 1676-1704 przez radę miejska oraz elektora brandenburskiego. Stanął na miejscu średniowiecznej kaplicy pw. Gertrudy i Wawrzyńca. Ówczesny kościół Zgody był użytkowany zarówno przez luteranów, jak i kalwinów. Do czasu zbudowania własnego kościoła z tej świątyni korzystali także katolicy. W latach 1864-1865 kościół zgody został przebudowany w duchu neoromańskim. Po stronie zachodniej wzniesiono wieżę, która w 1911 r. wskutek uderzenia pioruna uległa spaleniu. Wzniesienie nowej wieży nastąpiło dopiero w 1923 r. Po II wojnie światowej świątynia przez wiele lat była nieużytkowana. Kapitalny remont przeprowadzono w latach 70. XX w. Wówczas nastąpiło przystosowanie jej do pełnienia funkcji kościoła katolickiego.

Opis

Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego i Stanisława Kostki jest murowaną, salową budowlą wzniesiona na planie prostokąta. Do korpusu od wschodu zakrystia, zaś od zachodu wieża. Korpus nakrywa dach dwuspadowy, a wieżę o zarysie czworobocznym wieńczą narożne sterczyny z ośmioboczną sygnaturą oraz wysokim hełmem ostrosłupowym. W przyziemiu wieży znajduje się półkoliście zamknięte wejście. Prze wejściem rośnie pomnikowa lipa szerokolistna o wysokości 25 m i obwodzie pnia 4,2 m. W przekształconej współcześnie świątyni brak jest elementów zabytkowego wyposażenia. Wiadomo, że po wojnie znajdowała się tu neobarokowa chrzcielnica, która została przeniesiona do kościoła pw. Trójcy Świętej, znajdującego się w innej dzielnicy Gorzowa Wielkopolskiego - w Wieprzycach.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 30.09.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 3: Powiaty: gorzowski - słubicki - sulęciński - międzyrzecki - strzelecko-drezdenecki, Zielona Góra 2013, s. 30, fot. 5.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 106.
  • Skaziński B. (B.S.), Gorzów Wlkp., [w:] Zabytki północnej części województwa lubuskiego (red. J. Lewczuk, B. Skaziński), Gorzów Wlkp.-Zielona Góra 2004, s. 22-23.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1674-1704
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Gorzów Wielkopolski
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, gmina Gorzów Wielkopolski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy