Kościół fil. pw. NMP Królowej Polski, Gorzów Wielkopolski
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. NMP Królowej Polski

Gorzów Wielkopolski

photo

Przykład interesującej budowli sakralnej o jednorodnej bryle, wzniesionej w stylu klasycystycznym.

Historia

W 1372 r. na terenie Karnina znajdował się kościół, ale zachowana do dziś świątynia została zbudowana w 1822 r. jako zbór protestancki. W 1828 r. po stronie zachodniej wzniesiono wieżę. Kolejne prace prowadzono około połowy XIX w., kiedy to kilkakrotnie kościół odnawiano. W 1904 r. powiększono go o zakrystię i apsydę.

Opis

Kościół w Karninie reprezentuje typ salowych budowli klasycystycznych. Zbudowany na rzucie prostokąta korpus nawowy jest nakryty dachem dwuspadowym, apsyda wielospadowym, zaś wieża hełmem ostrosłupowym. Okna nawy mają formę prostokątną i półkolista. Elewacje urozmaicają półkoliście zamknięte wnęki, gzymsy oraz boniowanie. Do świątyni prowadzi wejście główne umieszczone w przyziemiu wieży. W nawie, którą przykrywa strop, zachowało się kilka elementów dawnego wystroju: część empor przy bocznych ścianach oraz empora muzyczna z prospektem organowym. Zabytkowe wyposażenie reprezentuje dawny ołtarz protestancki, obecnie pozbawiony kosza ambonowego. Ołtarz stoi w krzyżowo sklepionym prezbiterium.

Obiekt dostępny jest w trakcie nabożeństw lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwiedzania z ks. proboszczem.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 20.10.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 3: Powiaty: gorzowski - słubicki - sulęciński - międzyrzecki - strzelecko-drezdenecki, Zielona Góra 2013, s. 86-87, fot. 43.
  • Reißmann K. (oprac.), Die Kunstdenkmäler des Stadt- und Landkreises Landsberg (Warthe), Berlin 1937, s. 79-80.
  • Skaziński B. (B.S.), Karnin, [w:] Zabytki północnej części województwa lubuskiego (red. J. Lewczuk, B. Skaziński), Gorzów Wlkp.-Zielona Góra 2004, s. 36-37.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1822 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Gorzów Wielkopolski
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, gmina Gorzów Wielkopolski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy