Zespół kaplic przy kościele par. pw. św. Marii Magdaleny, Gorzanów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Zespół kaplic przy kościele par. pw. św. Marii Magdaleny Gorzanów