Grodzisko stożkowate, Głuszyna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko stożkowate

Głuszyna

photo

Grodzisko w Głuszynie może być reliktem lokalnej strażnicy późnośredniowiecznej zlokalizowanej w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko zlokalizowane jest w północnej części wsi, nad potokiem Głuszynką, około 100 m na zachód od drogi prowadzącej przez wieś w kierunku wsi Brzezinka, w lokalnym „parku”. Grodzisko ma kształt zbliżony do owalu o wymiarach około 20x21 m. Stożek o wysokości około 2,5-3 m wyraźnie wynosi się nad współczesny poziom gruntu. Otoczony jest fosą, od wschodu jej szerokość wynosi około 6-8 m, a od północy i zachodu około 10-12 m. Fosa o głębokości około 1 m wypełniona jest wodą. Od południa i od południowego-wschodu fosa jest nieczytelna. Widoczny jest relikt wału (nasypu). Obiekt porośnięty jest drzewami i krzewami.

Historia

Badania powierzchniowo-inwentaryzacyjne w 2000 roku przeprowadzili K. Bykowski i M. Bednarek. Znaleźli 18 fragmentów naczyń. W 2001 roku wykonano plan warstwicowy. Grodzisko w Głuszynie zlokalizowane jest w obszarze granicznym Śląska i Wielkopolski, obecnie w pasie granicznym województw: opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Obiekt połozony jest między miejscowościami: Smogorzów,w której w średniowieczu mieli przebywać biskupi wrocławscy oraz Rychtalem, którego właścicielami w średniowieczu był Zakon Krzyżacki.

Stan i wyniki badań

Badania powierzchniowo-inwentaryzacyjne w 2000 roku przeprowadzili K. Bykowski i M. Bednarek. Znaleźli 18 fragmentów naczyń. W 2001 roku wykonano plan warstwicowy. Grodzisko w Głuszynie zlokalizowane jest w obszarze granicznym Śląska i Wielkopolski, obecnie w pasie granicznym województw: opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Obiekt połozony jest między miejscowościami: Smogorzów,w której w średniowieczu mieli przebywać biskupi wrocławscy oraz Rychtalem, którego właścicielami w średniowieczu był Zakon Krzyżacki.

Grodzisko położone jest na gruntach prywatnych. w rekreacyjnym obszarze zieleni: drzew i krzewów, lokalnym „parku”.

Oprac. Krzysztof Spychała, 10.12.2014 r.

 

Bibliografia

  • Spychała K., Czy możliwe jest jeszcze odkrycie nieznanych grodzisk? [w:] Archeologia Żywa, Nr 3(37), 2006, s.61-62;
  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu teczka nr A-35/2004 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Głuszyna nr 50, AZP 78-36/18.   

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIII-XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Głuszyna
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. namysłowski, gmina Namysłów - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy