Spichlerz, Gliwice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 11

Spichlerz Gliwice