Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Giżyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 9

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Giżyn