Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, Gęstowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP Gęstowice