Kamienica Antoniego Ogończyka-Blocha i Leona Mazalona, Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Kamienica Antoniego Ogończyka-Blocha i Leona Mazalona Gdynia