d. hotel Polska Riviera, ob. Klub Marynarki Wojennej, Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

d. hotel Polska Riviera, ob. Klub Marynarki Wojennej Gdynia