Gródek stożkowaty z XIII-XV w., Bieruń
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Gródek stożkowaty z XIII-XV w. Bieruń