Późnośredniowieczne grodzisko stożkowate z XIII-XV w., Zabrze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Późnośredniowieczne grodzisko stożkowate z XIII-XV w. Zabrze