grodzisko, Jakubowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 2

grodzisko Jakubowo