kaplica Omdlenia Matki Boskiej, Bugaj
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

kaplica Omdlenia Matki Boskiej Bugaj