kaplica Ratusz Piłata, Bugaj
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

kaplica Ratusz Piłata Bugaj