cmentarz przycerkiewny, Puchły
Narodowy Instytut Dziedzictwa en