ratusz, Baborów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Ratusz w Baborowie – pierwotnie dawny dwór, który wzniesiono na początku XIX w., posiada dla baborowian znaczenie historyczne – stanowi jeden z ważniejszych obiektów użyteczności publicznej w mieście.

Historia

Pierwsze wzmianki o istnieniu ratusza w Baborowie pochodzą z 1783 roku. Mieścił się on wówczas w domu prywatnym. Jak wiadomo z materiałów źródłowych w 2 poł. XVIII wieku, gdy Baborów otrzymało nowe prawa, a miastem zarządzał burmistrz oraz kolegium magistrackie, zorganizowano zbiórkę środków na budowę nowego ratusza. W realizacji założenia przeszkodziły jednak wojny napoleońskie. Plany urzeczywistniły się dopiero w 1856 roku, gdy miasto wykupiło od rodziny Machatów (ówczesnych właścicieli majątku Baborów) dwór – wybudowany prawdopodobnie po sekularyzacji klasztoru dominikanek w 1810 roku. Budynek przebudowano, przekształcając go na ratusz w latach 1863-71, rok później dobudowano niewielką wieżyczkę z zegarem. W 1945 r. został uszkodzony w wyniku nalotu radzieckiego lotnictwa. W latach 90. wymieniono pokrycie dachowe na blachę cynkową. Obecnie użytkowany częściowo przez stowarzyszenia pożytku publicznego.

Opis

Ratusz znajduje się w środkowej części zachodniego pasa zabudowy śródrynkowej. Usytuowany szczytowo, od zachodu zwrócony został fasadą w kierunku ulicy Dąbrowszczaków. Od wschodu do elewacji dawnego ratusza przylega wpółczesny budynek będący siedzibą władz miasta, po stronie północnej otoczony jest parkingiem. Wzniesiony został na rzucie prostokąta, wzdłuż osi podłużnej wschód – zachód. Jest to budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem oraz strychem, kryty dachem dwuspadowym z naczółkiem znajdującym się nad tylną elewacją. Nad fasadą wznosi się niewielka wieżyczka na rzucie kwadratu, którego przekątna pokrywa się z kalenicą dachu. Kryta jest ona kopułką na stalowych słupkach. Ratusz został murowany z cegły i otynkowany. Do poziomu parteru budynek obiega gładki, tynkowany cokół. Elewacja frontowa, charakteryzuje się symetrycznym, pięcioosiowym podziałem z głównym wejściem ujętym pilastrami i poprzedzonym kamienno-betonowymi schodami. Nieznacznie wyłamany gzyms nad poziomem pierwszej kondygnacji tworzy dodatkowo wieńczącą część pilastrów w formie kapiteli. Osie wyznaczone zostały prostokątnymi otworami okiennymi dwudzielnymi, które ujęto tynkowanymi opaskami. Po stronie elewacji północnej znajduje się wejście do piwnicy. Układ wnętrz dwutraktowy, częściowo przekształcony, z korytarzem znajdującym się pośrodku traktów. Wewnątrz sklepienia kolebkowe (piwnica, korytarz oraz parter) oraz krzyżowe.

Zabytek dostępny.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 04-06-2018 r.

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa. Ratusz, oprac. Ewa Kalbarczyk-Klak, 2007.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ratusz
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dąbrowszczaków 2, Baborów
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. głubczycki, gmina Baborów - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy