pałac, Ratno Dolne
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

pałac Ratno Dolne