Układ ruralistyczny, Baszków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 14

Układ ruralistyczny Baszków