Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

kaplica Pożegnanie, Góra Świętej Anny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Pożegnanie

Góra Świętej Anny

koniec XVIII w.
photo

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XVIII w.

Historia 

Kaplicę Pożegnania – jak podają źródła - wniesiono pod koniec XVIII w. Niemiecki historyk, franciszkanin, autor monografii o klasztorze Góry św. Anny – Chryzogon Reisch (1870-1923), wskazał iż kaplica ta w 1767 roku została wyposażona w obraz, który określił czas jej powstania. W 2008 roku wydano pozwolenie na prace konserwatorskie wyposażenia kaplicy – obrazu na blasze z k. XIX w. „Pożegnanie z Matką” autorstwa J. Heinischa. W 2011 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica Pożegnania zlokalizowana została w niedalekiej odległości od kaplicy Przyjęcia w Niebie i Królowej Patriarchów, na zachód od Kościoła Wniebowzięcia NMP. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona jest frontem w stronę południową. Kaplicę wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu, na stoku niewielkiego wzniesienia terenu. Zbudowano ją z kamienia i cegły, otynkowano i posadowiono na cokole. Budynek przekryty został dachem siodłowym pierwotnie pokrytym łupkiem, obecnie blachą. W elewacji frontowej, na osi półkoliście zamknięty otwór wejściowy, poprzedzony kamiennymi stopniami, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Powyżej trójkątny szczyt ujmuje profilowany gzyms wieńczący. Elewacje z cokołem rozczłonkowane są w narożach lizenami wprowadzonymi w profilowany gzyms koronujący. Po stronie elewacji wschodniej okrągłe okienko, ujęte opaską w tynku. Jest to budynek jednokondygnacyjny, z jednoprzestrzennym wnętrzem sklepionym kolebkowo. Posadzka kamienna z płyt wapiennych. W niszy obraz ze sceną Pożegnania z Matką, przedstawiający wielofigurową scenę przed murami miasta. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 04.06.2020 r.

Bibliografia

 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
 • Gorzelik J., Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim [w:] Pielgrzymowanie i sztuka: Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław 2005.
 • Teczka obiektu [w:] zbiory WUOZ w Opolu, gdzie m.in. pozwolenia na prace remontowe, protokoły odbioru prac remontowych, decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa opolskiego etc.
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kaplica
 • Chronologia: koniec XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Góra Świętej Anny
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy