historyczny układ miasta, Żerków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 16

historyczny układ miasta Żerków