kolumna Zygmunta III Wazy, Warszawa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 12

kolumna Zygmunta III Wazy Warszawa