kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Harklowa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Harklowa

photo

Kościół w Harklowej należy do grupy najlepiej zachowanych późnogotyckich kościołów drewnianych na Podhalu.

Historia

Nazwa wsi Harklowa pochodzi od nazwiska jej zasadźcy, sołtysa Harthlema. Lokowali ją przed 1335 r. bracia Lasoccy. Kościół, zapewne drugi, wzniesiony został ok. 1500 r., a może nawet w 2. poł. XV w. Na przełomie XVI i XVII w. został powiększony o wieżę od zach., w XVIII w. o kruchtę od pd., w 1866 r. o kaplicę od pn. W 1877 r. podczas prac restauracyjnych wprowadzono obecne wykroje okien i neogotycką wieżyczkę na sygnaturkę. W 1931 r. zrekonstruowano soboty i odkryto deski stropowe z pierwotną późnogotycką patronową dekoracją malarską.

Opis

Położony w centrum wsi, przy głównej drodze. Otoczony murem z bramkami, nakrytymi baniastymi hełmami, krytymi gontem. Wzniesiony w stylu późnogotyckim. Złożony z prostokątnego prezbiterium, szerszej, również prostokątnej nawy oraz kwadratowej wieży. Od pd. do nawy przylega kruchta, a od pn. kaplica. Na zewnątrz kościół otoczony jest sobotami. Nawę i prezbiterium nakrywa stromy dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy, z neogotycką wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wieża z przedsionkiem w przyziemiu o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą, nakryta jest ostrosłupowym hełmem. Kaplica na planie kwadratu nakryta jest kopuła z latarnią. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, dach kryty gontem. Wieża konstrukcji słupowej, ściany pokrywa gont. W kościele zachowały się dwa gotyckie portale - jeden zamknięty łukiem w tzw. ośli grzbiet i drugi ostrołukowy. Ściany i sklepienia kościoła ozdobione są polichromią z lat 30. XX w. W przedsionku pod wieżą, na stropie umieszczono deski z późnogotycką dekoracją patronową. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy pochodzące z późnogotyckiego tryptyku z pocz. XVI w. ze Świętą Rodziną w polu środkowym. W nawie dwa barokowe ołtarze boczne, a w kaplicy dwa ołtarze rokokowe zakupione w k. XIX w. w Maciejowicach na Słowacji. Na belce tęczowej z 1931 r. znajduje się barokowy krucyfiks oraz wycięte z desek malowane postacie świętych.
Zabytek dostępny 

Oprac.: Olga Dyba, OT NID w Krakowie, 15-01-2018

Bibliografia

  • Skorupa A., Zabytkowe kościoły Niżniego Podhala. Kraków 2004, s. 58-67.
  • Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu. Kraków 1987.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: przełom XV/XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Harklowa
  • Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. nowotarski, gmina Nowy Targ
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy