kaplica grobowa rodziny Sadebecków, Dzierżoniów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica grobowa rodziny Sadebecków

Dzierżoniów

photo

Kaplica grobowa rodziny Sadebeck stanowi pamiątkę po zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim, a zarazem – ze względu na wartości architektoniczne jest znaczącym zabytkiem architektury klasycystycznej w Dzierżoniowie.

Historia

Rozpoczęta w końcu XVIII w. częściowa rozbiórka murów obronnych umożliwiła zagospodarowanie terenów wokół historycznego centrum Dzierżoniowa. W latach 1795-1805 w północno-zachodniej części miasta, na północ od kościoła ewangelickiego, na terenach dawnych obwarowań, założono ewangelicki cmentarz. Obecnie jest to skwer o zarysie trapezu, u zbiegu ulic I. Daszyńskiego i marsz. J. Piłsudskiego. Pierwotnie teren cmentarza otoczony był murem. Cmentarz zlikwidowano w latach 60. ubiegłego stulecia, a kaplica stanowi jego jedyny zachowany element. W 1803 r. pośrodku cmentarza wzniesiona została kaplica grobowa dzierżoniowskiej rodziny kupieckiej Sadebeck. Jako projektanta kaplicy uznaje się wałbrzyskiego architekta Leopolda Niederäckera. Architekt ten współpracował również z Karlem Gotthardem Langhansem przy budowie ewangelickiego kościoła ewangelickiego, obecnie pw. Marii Matki Kościoła w Dzierżoniowie.

Opis

Wzniesiona w stylu klasycystycznym kaplica nawiązuje do formy monopterosu - greckiej świątyni na planie koła. Jest to niewielka budowla nakryta kopułą. Zwieńczone wydatnym gzymsem mury kaplicy artykułowane są umieszczonymi rytmicznie półkolumnami, pomiędzy którymi znajdują się półkoliście zamknięte wnęki. Na kopule ustawiona została wskazująca na niebo kobieca personifikacja Nadziei z kotwicą.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 31.03.2017 r.

Bibliografia

  • Kaczmarek R., Brzeziński R., Dzierżoniów. Historia-Sztuka-Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 41-42.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1803 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dzierżoniów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gmina Dzierżoniów (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy