Kaplica cmentarna, Dziergowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kaplica cmentarna

Dziergowice

photo

XVIII-wieczna kaplica cmentarna z Dziergowic jest jednym z niewielu zachowanych obiektów o konstrukcji szkieletowej na tym terenie. Kaplica wraz z założonym pod koniec XVIII wieku cmentarzem i kościołem św. Anny stanowi charakterystyczny element miejscowego krajobrazu.

Historia

Pierwsze wzmianki o miejscowości Dziergowice pochodzą z końca XIII wieku. Na początku XVII wieku zbudowany został drewniany kościół pw. św. Anny, wokół którego z czasem powstał cmentarz. W 1794 roku na terenie cmentarza z fundacji młynarza Jana Jaskóły zbudowana została kaplica cmentarna.

Opis

Kaplica znajduje się w północno-zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza w Dziergowicach, niedaleko kościoła parafialnego pw. św. Anny. Składa się ona z dwóch zespolonych części: głównej (pełniącej funkcję kostnicy), prostokątnej o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem z cegły i obustronnie tynkowanej z wejściem od strony północno-zachodniej oraz mniejszej (pełniącej funkcję kapliczki), prostokątnej murowanej z cegły z wejściem od południowego wschodu. Otwory drzwiowe i okienne części głównej są prostokątne, a nad wejściem znajduje się półkoliste zadaszenie kryte gontem. Otwory okienne i drzwiowy w kapliczce zamknięte są łukiem pełnym. Kaplica nakryta jest dachem siodłowym (kostnica) oraz daszkiem namiotowym zwieńczonym stożkową sygnaturką (kapliczka). Elewacje północna i południowa kostnicy zostały podzielone słupami na pięć równych kwater; w kwaterach zewnętrznych wzmocnienia zastrzałami. Belki przy wejściu dekorowane są motywami geometrycznymi. W kapliczce znajduje się murowany ołtarzyk z wmurowanym w mensą drewnianym klocem z inskrypcją fundacyjną: FUNDATOR YOANES YASKOŁKA MENORZ ANO 1794.

Zabytek dostępny.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 8.01.2015 r.

 

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 5: Powiat kozielski, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1965, s. 9.
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury - kaplica cmentarna w Dziergowicach, oprac. W. Żurakowski, 2005, Arch. WUOZ w Opolu.
  • http://dziergowice-wsi.dzs.pl/ (08.01.2015 r.)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1794
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dziergowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Bierawa
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy