kapliczka, Dytmarów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

kapliczka Dytmarów