Kościół par. pw. św. Doroty, Duszno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Kościół par. pw. św. Doroty Duszno