spichlerz, Dobra
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

spichlerz Dobra