Cerkiew greckokatolicka pw. Podniesienia Krzyża Świętego, ob. kościół filialny, Dłużniów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Cerkiew greckokatolicka pw. Podniesienia Krzyża Świętego, ob. kościół filialny Dłużniów