Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Bolesnej, Czetowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Bolesnej Czetowice