Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, Cieszków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP

Cieszków

photo

Kościół w Cieszkowie to rokokowa świątynia dworska o wysmakowanej, rozbudowanej formie i jednolitym artystycznie wystroju.

Historia

Kościół ufundowała Katarzyna Ludwiga z Sapiehów jako kościół dworski. Budowany od 1753 lub 1756 r. na miejscu rozebranego drewnianego. Projekt kościoła jest przypisywany Karolowi Martinowi Frantzowi, który miał inspirować się architekturą czeskich Dientzenhoferów. Prace prowadzili mistrzowie murarscy Joseph Pöltz z Wrocławia i Leopold Ostritz z Trzebnicy.

Opis

Kościół w Cieszkowie jest kościołem jednonawowym o centralnie-podłużnym planie, z kopułą nad przęsłem środkowym dźwiganą przez spięte arkadami filary. Przęsło prezbiterialne węższe, z półkolistą apsydą ołtarzową i czworobocznymi aneksami kaplicy MB Częstochowskiej i zakrystią, nad którymi loże. Przęsło zach. z symetrycznymi, kwadratowymi aneksami i przylegającym masywem zach. mieszącym przedsionek oraz emporę organową. Dwuwieżowa fasada o bogatej linii została ujęta wieżami o łamanych uskokowo hełmach. We frontonie fasady znajduje się rzeźbiony kartusz z herbami rodowymi fundatorki. Jednolite, rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z ok. 1755 roku. Epitafium zmarłej w 1779 r. fundatorki, Katarzyny Ludwiki z Sapiehów 1º voto Michałowej Sapieżyny, 2º voto von Lilienhoff, spoczywającej w krypcie.

Dostęp do zabytku ograniczony.

oprac. Grzegorz Grajewski, OT NID we Wrocławiu, 3-12-2014 r.

Bibliografia

 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. 4: Województwo wrocławskie, z. 3: Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, Warszawa 1997, s. 14-17.
 • Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005, s. 54.
 • Sobczyńska-Szczepańska M., Problem autorstwa kościoła dworskiego w Cieszkowie oraz świątyni trynitarzy w Krotoszynie w świetle źródeł, „Biuletyn Historii Sztuki” R. 75, 2013, nr 3, s. 405-424.
 • Wrabec J., Kościół dworski w Cieszkowie: fundator i architekt - architektura i jej funkcja, [w:] Świechowski Z. (red.), Z dziejów sztuki śląskiej, Warszawa 1978, s. 303-339.
 • Wrabec J., Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku, Wrocław 2004.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Wrocław 2006, s. 208.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 2 poł. XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Cieszków
 • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. milicki, gmina Cieszków
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy