Kościół fil. pw. św. Piotra i Pawła Apostołów, Cierznie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 9

Kościół fil. pw. św. Piotra i Pawła Apostołów Cierznie