Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, Świebodzice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Świebodzice

photo

Gotycki kościół z fragmentarycznie zachowanymi polichromiami.

Opis

Kościół znajduje się w dawniej samodzielnej wsi Ciernie, na pn. od historycznego centrum Świebodzic, przy drodze prowadzącej do Strzegomia.

Gotycki, wzniesiony w 1. poł. XIV w. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1268 r. Powiększony w 2. poł. XIV w. Modernizowany w 1891 r., remontowany w 1969 r. i 2014 r.

Jednonawowy, na rzucie prostokąta, nawa kryta stropem. Od wsch. prostokątne,

2-przęsłowe prezbiterium, sklepione krzyżowo z żebrami wspartymi na konsolach. Przy prezbiterium od pn. zakrystia sklepiona kolebką. Przy nawie kruchta. Od zach. wieża na rzucie prostokąta, wzniesiona w XV w., rozbudowana w latach 1837-1838. Dachy nad nawą, prezbiterium i kruchtą 2-spadowe, na wieży 4-spadowy, kryte dachówką ceramiczną. W prezbiterium ostrołuczne okna z maswerkami.

Wewnątrz na pn. ścianie nawy polichromia z figurą św. Krzysztofa, z 2. ćw. XIV w. Na pd. ścianie kruchty częściowo odsłonięta polichromia z przedstawieniami prawdopodobnie Pokłonu Pasterzy, z XVI w.

Na wyposażenie kościoła składają się: barokowy ołtarz główny i ambona z poł. XVIII w.; kamienne polichromowane sakramentarium z 1352 r.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 09-11-2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1. poł. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Świebodzice
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Świebodzice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy