Osada, Cieciorki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Osada w Cieciorkach jest częścią wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego tworzonego przez grodzisko pierścieniowate i osadę w Porytym-Jabłoni oraz osadę otwartą położoną na gruntach wsi Konopki.

Osada położona jest na kulminacji niewielkiego wzniesienia, ok. ok. 200 m na pn. - wsch. od grodziska.

Ochrona konserwatorska

Stanowisko zostało wpisane od rejestru zabytków decyzją z dnia 15 kwietnia 1992 r. pod nr A-472.

Historia badań

Osady w Cieciorkach i Konopkach odkryte zostały podczas badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1991 przez U. Perlikowską z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Oprócz ceramiki XII - XIII-wiecznej odnaleziono zabytki z wczesnej epoki brązu i okresu lateńskiego lub halsztackiego oraz odpady produkcyjne narzędzi z krzemienia bałtyckiego.

Datowanie

Osada w Cieciorkach datowana jest na XII - XIII w.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, NID

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: wczesne średniowiecze (XII - XIII w.)
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Cieciorki
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. zambrowski, gmina Zambrów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy