Dzwonnica przy kościele fil. pw. Narodzenia NMP, Cibory-Kołaczki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Dzwonnica przy kościele fil. pw. Narodzenia NMP

Cibory-Kołaczki

photo

Przykład drewnianego budynku pomocniczego, w typowej dla dzwonnic konstrukcji i bryle.

Historia

Wzniesiona w 2. poł. XVIII w. przy par. drewnianym kościele w Zawadach. Po wybudowaniu w Zawadach w 1956 r. nowego murowanego kościoła, starą świątynię wraz z dzwonnicą rozebrano i przeniesiono w 1979 r. do wsi Cibory Kołaczki w gm. Zawady. W 1980 r. budynek otrzymał nowy szalunek.

Opis

Dzwonnica jest usytuowana w północno-zachodniej części miejscowości, na ogrodzonym, czworobocznym cmentarzu przykościelnym, w jego północno-zachodnim narożniku. Barokowa. Wzniesiona na rzucie kwadratu, podpiwniczona. Dwuczęściowa, złożona z prostopadłościennego korpusu głównego i węższej wieżyczki na dzwony, nakrytej dachem namiotowym, zwieńczonym iglicą i krzyżem. Korpus główny nakryty dachem czterospadowym.

Drewniana, konstrukcji słupowej, posadowiona na kamiennym fundamencie. Szalowana pionowo z listwowaniem. Dach korpusu głównego pokryty gontem, wieżyczka blachą. Strop drewniany, płaski. Okna parteru dwuskrzydłowe, prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym nadwieszonym. W wieżyczce prostokątne otwory dzwonne przesłonięte żaluzjami. Otwór drzwiowy prostokątny wypełniony dwuskrzydłowymi drzwiami.

Obiekt dostępny dla zwiedzajacych z zewnątrz.

Oprac. Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, OT NID w Białymstoku, 22.10.2014 r.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna, Dzwonnica, oprac. Boruch W., 1987, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży.  
  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 9, Województwo łomżyńskie, z. 2: Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, Warszawa 1986, str. 8-10.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dzwonnica
  • Chronologia: 2. poł. XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Cibory-Kołaczki
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. białostocki, gmina Zawady
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy