Zespół zabudowy szpitala im. A. Mielęckiego, Chorzów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 18

Zespół zabudowy szpitala im. A. Mielęckiego Chorzów