Cerkiew greckokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego, ob. kościół fil. parafii Żniatyn, Chłopiatyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

Cerkiew greckokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego, ob. kościół fil. parafii Żniatyn Chłopiatyn