cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, Cewków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Cewków