Kościół par. pw. śś. Jana Chrzciciela i Andrzeja, Cegłów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Kościół par. pw. śś. Jana Chrzciciela i Andrzeja Cegłów