Willa, ob. przedszkole, Brzeg
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Willa, ob. przedszkole

Brzeg

photo

Typowy przykład XIX-wiecznego budownictwa mieszkalnego o cechach historyzujących, z elewacją bogato zdobioną sztukaterią. Willa otoczona kutym ogrodzeniem wykonanym przez mistrza kowalskiego Gustava Bilda.

Historia

Budowla wzniesiona w 1876 r. (data na elewacji) dla Gustava Bilda (monogram GB jest umieszczony na bramie i nad jednym z okien w elewacji wsch.). Po 1945 r. miał tutaj swoją siedzibę Związek Zawodowy Pracowników PKP. Obecnie w willi mieści się przedszkole.

Opis

Willa wzniesiona została w pd. części miasta, w pobliżu dworca kolejowego. Otoczona jest dekoracyjnym, kutym ogrodzeniem, wykonanym przez Gustawa Bilda z jego monogramem wkomponowanym w bramę.

Jest gmachem narożnym składającym się z kilku połączonych ze sobą części: głównej zbudowanej na planie prostokąta z półokrągłym ryzalitem przy narożniku pd.-zach. i podłużnym, dwukondygnacyjnym, zwieńczonym półkolistym tarasem przy narożniku pn.-wsch. Od strony pn.-zach. znajduje się czworoboczna oficyna połączona łącznikiem z częścią główną.

Budynek jest murowany z cegły, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z trójkondygnacyjną oficyną. Posadowiony został na wysokim cokole pokrytym boniowaniem barankowym. Nakryty został dachem o niewielkim nachyleniu połaci. Pierwsza kondygnacja pokryta jest pasowym boniowaniem gładkim w fakturze z podkreślonymi narożnikami, zaś w drugiej kondygnacji podziały wyznaczają narożne pilastry. Artykulację poziomą dopełniają gzymsy międzykondygnacyjne i gzyms koronujący z rozbudowanym fryzem z girlandami. Wejście umieszczono w środkowej osi trójosiowej elewacji południowej. Powyżej niego znajduje się taras flankowany prostokątnymi blendami. Wejście tarasu zwieńczone jest półkolistym naczółkiem, z herbem ze stylizowaną literą B (Bild) i figurami lwów. Elewacja wsch. jest sześcioosiowa (pięć osi należy do willi, a szósta do wąskiego, podłużnego tarasu). Osie 2-4 obejmują płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym naczółkiem. Otwory okienne drugiej kondygnacji zwieńczone są półkolistymi naczółkami z ornamentami floralnymi, w których znajdują się kartusze z monogramem GB i datą 1876. Elewacja zach. jest trójosiowa, od pd. z ryzalitem klatki schodowej z wysokim otworem okiennym, zamkniętym półkoliście. Elewacja łącznika pokryta jest boniowaniem i nieregularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi o różnej wielkości. Oficyna jest dwuosiowa od strony pd., jednoosiowa od wsch.

We wnętrzu willi zachowana została pierwotna dyspozycja pomieszczeń oraz częściowo wystrój, w tym dekoracje sztukatorskie sufitów, hermy flankujące schody i stolarka drzwiowa.

Dostęp do obiektu ograniczony.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 19.11.2015 r.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna zabytku architektury, Willa-pałacyk, ob. przedszkole i biblioteka PKP, Brzeg ulica Towarowa 1, oprac. Wojciechowski A., Rzetecka E., 1985, Archiwum Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.
  • http://brzeg24.pl/aktualnosci/965-dziea322a-mistrzztuki-kowalskiej/ (19-11-2015 r.)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: willa
  • Chronologia: 1876 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Towarowa 2, Brzeg
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Brzeg
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy